OUR WEBSITE IS CURRENTLY UNDER RECONSTRUCTION.
Please contact us on e-mail: inet@inet-siec.pl


Rozporządzenie w sprawie światłowodów w budynkach wielorodzinnych podpisane

Rozporządzenie w sprawie światłowodów w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

Rozporządzenie wprowadzi obowiązek:
1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej . w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem . zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;
2) montażu . w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych . instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;
3) zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;
4) budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.

Współpraca z Ministerstwem Transportu i Budownictwa przy opracowaniu rozporządzenia była jednym z działań MAC, które zmierzają do ograniczenia barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Zmiana jest też efektem rekomendacji operatorów zrzeszonych w Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Umożliwi szybsze i tańsze inwestowanie w sieci dostępowe, co przełoży się na większą dostępność i lepsze parametry usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych dla mieszkańców.

Dzięki nowelizacji poprawi się też wizerunek nowych osiedli mieszkaniowych . z elewacji znikną szpecące i zagrażające życiu indywidualne anteny satelitarne.

Szczegóły dotyczące procesu legislacyjnego rozporządzenia oraz jego tekst można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji: źródło: www.rpkom.plOUR WEBSITE IS CURRENTLY UNDER RECONSTRUCTION.
Please contact us on e-mail: inet@inet-siec.pl

ISO 9001:2008

W czerwcu 2011 roku podjęliśmy trud wdrożenia w naszej firmie systemu zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001, mający na celu polepszenie i usprawnienie naszych usług oraz produktów, tak aby spełniały normy najwyższej jakości.

O nas

Firma INET jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku od 2000 roku. Posiadamy kompetencje pozwalające oferować nam rozwiązania dla małych, średnich firm oraz wielodziałowych korporacji. Naszą misją jest ciągły rozwój. Chcemy tworzyć ofertę dostosowaną do nieustannie zmieniających się i stale rosnących potrzeb naszych klientów. Posiadamy liczne punkty wymiany ruchu z operatorami krajowymi oraz punkty styku z sieciami największych dostawców Internetu. Priorytetem jest dla nas zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i niezawodności sieci. Służy temu nie tylko inteligentny system nadzoru sieci umożliwiający całodobowy monitoring, ale także liczne procedury bezpieczeństwa. Nadzór nad siecią transmisyjną i transmisją danych odbywa się w systemie 24/7/365.


Website Code by Michał Błaszczak
ue ue CERTYFIKAT