OUR WEBSITE IS CURRENTLY UNDER RECONSTRUCTION.
Please contact us on e-mail: inet@inet-siec.pl


Innowacyjna Gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Naszej firmie P.W.U. INET Sp. z o.o. udało się pozyskać środki na rozwój z programu "Innowacyjna Gospodarka". Dzięki temu realizowany jest przez nas projekt: "Budowa infrastruktury dostępu do Internetu na terenie gminy Sośnicowice" w ramach działania 8.4 Nr projektu: POIG.08.04.00-24-128/11.

Projekt realizowany będzie w latach 2012/2014 i pozwoli uruchomić nowoczesną sieć światłowodową z szerokopasmowym dostępem do Internetu, telefonii VOIP oraz telewizji cyfrowej nadawanej w jakości HD po bardzo korzystnych i niskich cenach dla wszystkich mieszkańców Sośnicowic i okolicznych wiosek (Bargłówka, Kozłów, Sierakowice, Łany Wielkie).

Wsparcie UE: W ramach dofinansowania do projektu, P.W.U. INET Sp. z o.o. uzyskała środki w wysokości 60% wartości całej inwestycji. Pozostałe koszty firma pokryje we własnym zakresie. W ramach dofinansowania zostanie zbudowana infrastruktura teletechniczna pozwalająca na świadczenie najnowocześniejszych dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Projekt: Budowa infrastruktury dostępu do Internetu na terenie gminy Sośnicowice" w ramach Działania 8.4 . Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie .ostatniej mili. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu: 758.535,00 PLN Dofinansowanie z POIG: 370.017,07 PLN Projekt realizowany w latach: 2012 / 2014

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma P.W.U. INET Sp. z o.o. pozyskała kolejne środki na rozwój z

programu "Innowacyjna Gospodarka". Dzięki temu realizowany jest przez nas nowy projekt: " Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie województwa śląskiego" w ramach działania 8.4 Nr projektu: POIG.08.04.00-24-342/12 Projekt realizowany będzie w latach 2013/2015 i pozwoli uruchomić nowoczesną sieć światłowodową z szerokopasmowym dostępem do Internetu, telefonii VOIP oraz telewizji cyfrowej nadawanej w jakości HD po bardzo korzystnych i niskich cenach dla wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz okolic gminy Sośnicowice (Rachowice, Nowa Wieś, Zamoście), gdzie posiadamy już własną infrastrukturę. Wsparcie UE: W ramach tego dofinansowania do projektu, P.W.U. INET Sp. z o.o. uzyskała środki w wysokości 60% wartości całej inwestycji. Pozostałe koszty firma pokryje we własnym zakresie. W ramach dofinansowania zostanie zbudowana infrastruktura teletechniczna pozwalająca na świadczenie najnowocześniejszych dostępnych usług telekomunikacyjnych dla ponad 500 odbiorców końcowych. Projekt: „Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie województwa śląskiego" w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt realizacji projektu: 3.226.117,80 PLN Dofinansowanie z POIG: 1.573.716,00 PLN Projekt realizowany w latach: 2013 / 2015.Naszej firmie udało się po raz kolejny pozyskać środki na rozwój z programu "Innowacyjna Gospodarka".
Dzięki temu, będziemy mogli kontynuować i rozwijać realizowany obecnie program dla wszystkich mieszkańców Siemianowic Śląskich, a także gmin: Kozłów, Rachowice, Tworóg Mały i Łany Wielkie.
Nowy projekt będzie nosił nazwę: "Kontynuacja budowy nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie województwa śląskiego" w ramach działania 8.4 Nr projektu: POIG.08.04.00-24-078/13. Projekt realizowany będzie w latach 2013/2015 i pozwoli rozwinąć obecnie wybudowaną, a także uruchomić nową, nowoczesną sieć światłowodową z szerokopasmowym dostępem do Internetu, telefonii VOIP oraz telewizji cyfrowej nadawanej w jakości HD po bardzo korzystnych i niskich cenach.
Wsparcie z UE: W ramach tego dofinansowania do projektu, P.W.U. INET Sp. z o.o. uzyskała środki w wysokości 60% wartości całej inwestycji. Pozostałe koszty firma pokryje we własnym zakresie. W ramach dofinansowania zostanie zbudowana infrastruktura teletechniczna pozwalająca na świadczenie najnowocześniejszych dostępnych usług telekomunikacyjnych dla ponad 500 odbiorców końcowych.

Projekt: Kontynuacja budowy nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na terenie województwa śląskiego w ramach działania 8.4.

Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji projektu: 3.152.736,00 PLN Dofinansowanie z POIG: 1.537.920,00 PLN Projekt realizowany w latach: 2013 / 2015.


OUR WEBSITE IS CURRENTLY UNDER RECONSTRUCTION.
Please contact us on e-mail: inet@inet-siec.pl

ISO 9001:2008

W czerwcu 2011 roku podjęliśmy trud wdrożenia w naszej firmie systemu zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001, mający na celu polepszenie i usprawnienie naszych usług oraz produktów, tak aby spełniały normy najwyższej jakości.

O nas

Firma INET jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku od 2000 roku. Posiadamy kompetencje pozwalające oferować nam rozwiązania dla małych, średnich firm oraz wielodziałowych korporacji. Naszą misją jest ciągły rozwój. Chcemy tworzyć ofertę dostosowaną do nieustannie zmieniających się i stale rosnących potrzeb naszych klientów. Posiadamy liczne punkty wymiany ruchu z operatorami krajowymi oraz punkty styku z sieciami największych dostawców Internetu. Priorytetem jest dla nas zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i niezawodności sieci. Służy temu nie tylko inteligentny system nadzoru sieci umożliwiający całodobowy monitoring, ale także liczne procedury bezpieczeństwa. Nadzór nad siecią transmisyjną i transmisją danych odbywa się w systemie 24/7/365.


Website Code by Michał Błaszczak
ue ue CERTYFIKAT